ПДФ  Array Печат Array

  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО

ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ

"ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МЕНДЕЛЕЕВ"

гр. ВАРНА 

                                                           


  Добре дошли!             

 


 Гимназията е основана през 1949 година и

е носител на орден “Св. Св. Кирил и Методий” І - ва степен.

 
 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ПГХ и ХВТ "Дмитрий Иванович Менделеев" е включена в Оперативна програма

"Региони в растеж" и са предвидени ремонтни дейности по топло и хидроизолация,

подмяна на дограма на сградния фонд, както и  обновяване на апаратура,

съоръжения и друго оборудване в учебните лаборатории.

При осъществяването на ремонтните дейности НЕ СЕ предвиждат прекъсване или

прекратяване на учебния 

процес, както и преместване на ученици в други училища!  

 

 От Ръководството


 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 


  

  ЗАПОВЯДАЙТЕ В ОБЩЕЖИТИЕТО НИ! - ВИДЕО

 


 

bunsen burner animation БЕЗБРОЙ ЦВЕТОВЕ  В ЧАС ПО АНАЛИТИЧНА ХИМИЯbunsen burner animation

 


 

 

 

     

 


 
ПЪРВИ ЮНИ - ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМ И ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ЯНА ВАСИЛЕНКО ОТ ХА КЛАС
 
ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО РУСКИ ЕЗИК В ГРАД РУСЕ 2015 ГОДИНА
 

 

 


 

 


 
 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld