ПДФ  Array Печат Array

 


 

Прием 2018/2019 г.

 


 ВАЖНО за кандидатстващите


   


 

 


 

КЛАСИРАНЕ:
Извършва се централно от РУО – Варна
 


 

 


В А Ж Н О !!!

За учениците, които кандидатстват за специалността "Очна оптика", се изисква

нормален слух, зрение и цветоусещане удостоверени от медицинско лице

съгласно Наредба № 23/15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по

професия Техник по очна оптика. 

 

 

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld