ПДФ  Array Печат Array

 


 

Прием 2018/2019 г.

 


 ВАЖНО за кандидатстващите

 

Необходими документи
за попълване на незаетите места след трети етап
на класиране и записване:
1) Свидетелство за завършено основно образование
(ксерокопие и оригинал) 
2) Медицинско свидетелство
(ксерокопие и оригинал)
3) Служебна бележка с резултати от НВО
(ксерокопие и оригинал) 
 
В А Ж Н О !!!
За учениците, които кандидатстват за специалността "Очна оптика", се изисква
нормален слух, зрение и цветоусещане удостоверени от медицинско лице
съгласно Наредба № 23/15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по
професия Техник по очна оптика. 

Специалностите след трети етап са: (вж. характеристиката)  

 

 

 

 

  


 

 


 

КЛАСИРАНЕ:
Извършва се централно от РУО – Варна
 


 

  

 

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld