ПДФ  Array Печат Array

ИЗВЪРШВАНЕНА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ
Прием след 8 клас за учебната 2017-2018 година!
 
Направление: ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Професия: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
Специалност: ИЗВЪРШВАНЕНА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ
ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА:
3 х ОЦЕНКАТА по БИОЛОГИЯ + ОЦЕНКАТА по ХИМИЯ + ОЦЕНКАТА по БЕЛ      
 
ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ  
Форма на обучение – дневна 
Срок на обучение 4 години
Брой ученици – 26
Степен на професионална квалификация: ВТОРА 
 
 Изпълнител на термални процедури извършва процедури, като прилага термични или природни фактори според назначенията и под контрола на лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина и следва оперативните правила и норми за работа в съответното заведение. Посреща и обслужва клиентите, подпомага ги при тяхното ориентиране и придвижване Извършва манипулации и лечебни процедури. Дава информация за услугите, които се предлагат в СПА центъра или здравното заведение. Предлага им варианти за използване на различните уреди. Следи новите тенденции и лечебни препарати в областта на термалното лечение и консултира клиентите и пациентите. Следи състоянието на пациента по време на самата процедура.

Те усвояват професионални компетенции за:
* технологичните процеси, методите за извършване на термални процедури;
* организиране, планиране, мониторинг и контрол на дейностите за осигуряване на безопасна работа; 
* детайлно познават ползваните суровини и възможностите на рехабилитационната медицина;.
 
Придобитите професионални знания са чудесни възможности за продължаващо обучение. 

 

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld