НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

ЯВЯВАНЕ - 15 МИНУТИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ИЗПИТА !!!

ПРИ ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ Е ВЪЗМОЖНО ИЗПИТИТЕ ДА ЗАПОЧНАТ ПО-РАНО !!!