ПДФ  Array Печат Array


 
СПЕЦИАЛНОСТ:
ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
 
ПРОФЕСИЯ:
ХИМИК-ТЕХНОЛОГ


        


Прием след 8 клас за учебната 2016-2017 година!


НАПРАВЛЕНИЕ: ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

 

СПЕЦИАЛНОСТ: ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
 
ПРОФЕСИЯ: ХИМИК-ТЕХНОЛОГ

 

 

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА:

ТЕСТ БЕЛ + ТЕСТ МАТЕМАТИКА + ОЦЕНКАТА по ХИМИЯ + ОЦЕНКАТА по БИОЛОГИЯ      

 

ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ 

Форма на обучение – дневна 

Срок на обучение – 4 години

Брой ученици – 26

Степен на професионална квалификация: ТРЕТА 

 

Петгодишният курс на обучение с интензивно изучаване на английски език позволяват изграждане на професионалисти с отлични комуникативни умения, с познания за разчитане на техническа и технологична документация, с възможност за екипна работа, с високо чувство за отговорност за работа с лекарствени средства и парфюмерийно-козметични субстанции.


Учениците придобиват знания за:
·         технологичните процеси, методите на производство и оборудване;
·         организиране, планиране, мониторинг и контрол на дейностите за осигуряване на безопасна работа; 
·         детайлно познават ползваните суровини и възможностите за управление на  качеството на готовата продукция.
Завършилите курса на обучение умело съчетават професионалните си знания с отлични компютърни умения, с ползване на съвременни програмни продукти и възможността за комуникация на чужди езици при работа във фирми за производство и пласмент на различни продукти –лекарствени и козметични, както и за последващо обучение в медицински колеж, университет или институт за химични и хранителни технологии. 

 

 


 

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld