ПДФ  Array Печат Array

 

 

През май 1949 г. с разпореждане на МС се открива първият химически техникум за страната в град Варна във връзка с предстоящото строителство на завода за калцинирана сода Девня.

На 15.09.1949 г. в сградата на училище "Йордан Ноев" (днес “Цар Симеон”) 80 ученика и трима учители с директор Златко Златев в една класна стая поставят началото на техникума по индустриална химия. Първата химическа лаборатория на техникума е организирана в ОФ-клуба на кв."Ст.Стайков". Учениците под ръководството на преподавателя инж.Боню Митев монтират доставената химическа апаратура и уреди в своята лаборатория.

Учебната 1950 - 1951 г. възпитаниците посрещат в нова сграда.

1953 г. - завършва първият випуск химици, които произвеждат и първата сода в Девня. Ветерани на голямата химия и отличници в първия випуск са: Илияна Христофорова, Илка Боянова, Керакичка Славова, Веска Кирова, Никола Калоферов.

1953-1954 г. - във връзка с разработването на залежите в Тюленово техникумът става техникум по нефтопреработване.

1954 г. - техникумът приема името на големия руски химик Дмитрий Иванович Менделеев за свой патрон.

 

1964 г. - с постановление No.30/20.1964г. на Техникума се дава статут на Техникум по неорганични и органични вещества, а с разпореждане No.284/07.09.1964г. на МС Техникума минава под ръководството на Комитета по химия и металургия и към завода за калцинирана сода "Карл Маркс" като базово предприятие.

1967 г. - Техникума се ръководи от Министерството по химическата и металургична промишленост.

До 1963 г. - приемът на ученици е от IX и X клас.

1963 - 1964 г. - започва прием след завършен осми клас.

1967-1968 г. - откриват се новите специалности "Монтьор на контролно-измервателни уреди" и "Монтьор на машини и апарати в химическата промишленост".

1964 г. - възпитаници на техникума осъществяват пускане на завода за поливинилхлорид и получават първата българска пластмаса.

1972 г. - колективът на техникума получава нова сграда в местността "Почивка", построена със съдействието на Химическия комбинат за минерални торове-Девня. За обучението на бъдещите химици са предоставени 20 кабинета за съвременно езиково обучение, електротехника, автоматизация и 12 химически лаборатории оборудвани с модерна апаратура. За целта са изразходвани близо два милиона лева.

   

Март 1974 г. - ТИХ отбелязва своя 25 годишен юбилей. По този повод е награден с орден "Кирил и Методий" I-ва степен.

До 1976 г. - техникума са завършили 3820 ученика от цялата страна.

1978 г. - за подобряване професионалните умения на бъдещите химици в базово предприятие Девня се откриват учебни тренажори. В подготовката и пуска на същите особена активност проявяват преподавателите М.Николова, С.Дойнова, А.Ушева, Х.Халачев, К.Тодоровска, Р.Генова.

1984 г. - ръководството на техникума създава контакти със сродни химически техникуми от град Кралупи и гр.Братислава (Чехословакия) и Технологичния техникум в Ленинград, където изявени ученици провеждат летен стаж придружен с екскурзии до забележителни исторически места.

1989 г. - в Двореца на спорта и културата-Варна, Техникума по индустриална химия oтбелязва 40 годишния си юбилей, на който присъстват бивши възпитаници, гости от цялата страна и чужбина.

1995 г. - със заповед No.1404/04.04.1995г. на МОНТ/ДВ.No.36 от 18.04.1995г. ТИХ "Д.И.Менделеев" се преобразува в Техникум по хранително-вкусова промишленост и химични технологии "Д.И.Менделеев".

2003-2004 г. - Техникумът по хранително-вкусова промишленост и химични технологии "Д.И.Менделеев" се преобразува в Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Д.И.Менделеев". 

 

 

 

 

 


 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld