ПДФ  Array Печат Array

 

ПРИКЛЮЧИЛ      Прокет: Ученически и студентски практики

 
Описание
Схемата "Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18 януари 2012 г. Финансирана е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Настоящата схема е разделена на два проекта:
Проект – BG051PO001-3.3.07-0001 "Ученически практики”;
Проект – BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики”. 
Мисия
Двата проекта имат за цел да привлекат активното участие на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри, както и при обявяването на работни позиции и приемането на ученици и студенти.
Обща информация
Проект "Ученически практики” обхваща всички училища от системата на професионалното образование и обучение. Практическо обучение трябва да преминат 46 000 ученици.

Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва да проведат 61 100 студенти.

 


 


 ПРОЕКТ BG051PO001- 3.3.07- 0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

 

 


 

През учебната 2012-2013 година Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Д. И. Менделеев" - Варна участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001- 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб.

Град

Професионално направление

Позиция

Работодател

Брой места

Време на провеждане

Варна

 Технология на биопроизводствата

Мониторинг и контрол на качеството на питейни, природни, отпадъчни води и утайки

 ВиК ООД-Варна

 11

11.04.2013-25.10.2013г.

 

В реализирането на проекта „Ученически практики” взеха участие 11 ученици от специалност „Технология в биопроизводствата”. Проекта се осъществи в периода 11.04.2013г. – 25.10.2013г. на територията на ВиК ООД-Варна и четири пречиствателни станции за отпадни води. Практическото обучение в реални условия включваше 240 часа. Основната цел, която се постигна е подобряване качеството на професионалното образование и обучение и улесняване достъпа на учениците за успешна реализация на трудовия пазар. Стажантите придобиха умения за работа в екип, преодоляха своята неувереност и неорганизираност. Всички успешно приключиха практиката и получиха своите сертификати от управителя на ВиК ООД–Варна на 05.11.2013г.

 

 

 Мнения на учениците за проведената практика:

 

 Веселина Жекова Ванчева  ХІІа клас

Искам да Ви споделя за европейския проект, в който участвах миналата година във ВиК-Варна. Този проект бе от изключително значение за моето бъдещо професионално развитие, защото всичко, което усвоих там бе много важно. Имах удоволствието да работя с професионалисти в своята област, да почерпя от техните знания и умения. Ето защо съм много доволна от този проект и съм радостна, че бях част от него.

 

 Ангел Светлинов Сидеров  ХІІа клас

ВиК-Варна е дружество с много задължения и отговорности. Грижата всеки ден за качеството на водата, която се използва за бита, промишлеността и водите, които се пречистват и преливат във водните басейни. Макар и не толкова популярна сред народа, аз усетих важността на тяхната работа, с прекрасни лаборатории и качествени специалисти. Всеки ден във ВиК бе забавление защото лъчезарните служители намират време за хумор, усмивки  и мило държание. Радвам се, че бях част от този екип и попих от тяхното знание и положителна енергия.

 

 Айше Неджиб Юнуз  ХІІа клас

ВиК - Варна  е подходящо място за провеждане на практика за бъдещи химици и тяхното обучение. По време на практиката видяхме как се работи в реално работно време, начини за изследване на водата и други полезни за нас неща. Мисля, че бих могла да използвам всичко научено по време на практиката. Вече знам как се работи в такава среда с хора, които имат много добър опит относно изследването на водите. Всички бяха много любезни и ни научиха на неща, които нямаше как да научим сами. Основата придобита от училище и практиката и знанията получени там са предимство за мен занапред в моя кариерен живот. Доволна съм, че бях част от тази полезна практика, това е един много голям плюс за мен.

 

 Виктория Красимирова  Маринова ХІІа клас

За мен тази ученическа практика, в която участвах бе от голямо значение понеже обогати знанията ми в сферата на питейните води, отпадъчните води и микробиологичните анализи. Мисля, че знанията, които получих в този проект може да ми послужат и за напред в живота. Ако имам възможност с удоволствие бих участвала в подобен проект. Всяко нещо, с което се занимавахме във ВиК – Варна предизвикваше голям интерес в мен.

 

 Росица Руменова Василева  ХІІа клас

Участвах в проекта във ВиК – Варна. Там придобих професионални умения и работих с истински професионалисти. Наученото там ще ми послужи и за напред в живота. Аз съм доволна от моето участие в проекта.

 

 Луиза Харутюн Торосян ХІІа клас

Миналата година участвах в проекта на ВиК – Варна като стажант. Лабораториите, в които ни разведоха бяха по питейни и отпадъчни води и лаборатория по микробиология. Беше интересно. Усвоих повече умения и съм много щастлива и благодарна, че участвах в този проект.

 

 Михаела Йорданова Михайлова ХІІа клас

Искам да ви разкажа за един проект, в който участвах миналата година във ВиК – Варна. Там се сблъсках с истински професионалисти, които бяха изключително внимателни, предадоха ни част от опита си. В този проект се научихме да се сработваме с различни хора, да работим в екип, за да бъдем по-ефективни в работата си. Придобихме и много професионални умения. Правихме опити в едни от най-добрите лаборатории, за което съм много благодарна и признателна. Радвам се, че бях част от този проект, защото наученото там би ми послужило и занапред.

  

 

 

  

19.10.2013 год.

 „Дни на професиите”

 

 


Първата секторна конференция "Бизнес - Система на професионалното образование и обучение" по проект BG051PO001-3.3.07-0001 "Ученически практики" се проведе 11.10.2013г. в хотел „Принцес хотел София", гр. София. Специален гост на събитието беше зам.-министърът на образованието и науката г-жа Атанаска Тенева. 

 

 

 

 


 

През учебната 2013-2014 година Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Д.И.Менделеев" - Варна продължава участието си в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001- 3.3.07- 0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 

Стартиране на проект “Ученически практики” през учебната 2013-2014 година:

Град

Професионално направление

Позиция

Работодател

Брой места

Време на провеждане

Варна

 Лаборант   

Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства 

Мониторинг и контрол на качеството на питейни, природни, отпадъчни води и утайки

 ВиК ООД-Варна

 10

 06.11.2013 - 30.09.2014г.

  

                   

 

Място на провеждане ВИК-АД Варна.

Наставник е ръководител лабораторен комплекс инж. Дора Славчева. 

Наблюдаващ учител инж. Елена Савова. 

Участват ученици от 11б клас професия "Лаборант", 

специалност "Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства".  

1.       Афродита Христова Благоева           

2.       Доника Георгиева Николова                

3.       Мариела Стоянова Райнова  

4.       Мария Атанасова Костова   

5.       Нели Николаева Колева 

6.       Памела Севдалинова Стоянова 

7.       Петя Веселинова Димитрова    

8.       Севда Шенай Исмаил           

9.       Теодора Николаева Неделчева    

     10.      Ферай Гюлейдин Кязим       

 

 

 

 

          

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld