ПДФ  Array Печат Array

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ

Прием след 7 клас за учебната 2016-2017 година!


 

Направление: ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

Професия: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИ И НАПИТКИ

Специалност: КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ

 

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА:

ТЕСТ БЕЛ + 3xТЕСТ МАТЕМАТИКА + ОЦЕНКАТА по ХИМИЯ + ОЦЕНКАТА по БИОЛОГИЯ      

 

ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ  

Форма на обучение – дневна 

Срок на обучение – 5 години

Брой ученици – 26

Степен на професионална квалификация: ТРЕТА 

 

Завършилите курса на обучение (5 години) притежават необходимите знания, умения и самочувствие да ръководят собствен бизнес или да се реализират като осъществяващи контрол на безопасността и качеството на предлаганите храни и напитки в търговската мрежа, във фирмени и сертифициращи лаборатории, в структурите на Агенцията по безопасност на храните, в предприятия от хранително-вкусовата промишленост.

 

Те усвояват професионални компетенции за:

 

  • упражняване на технологичен и микробиологичен контрол на суровините и готовата продукция;
  • подбор на методите и организация на контролните функции в процеса на производство;
  • управление на технологичните процеси и оборудване;
  • прилагане на действащите стандарти и изработване на HACCP система;
  • за осигуряване на качеството, хигиената и безопасността на продуктите.

Придобитите професионални знания в съчетание с изучавания английски език и отличните компютърни умения осигуряват чудесни възможности за продължаващо обучение в бакалавърски и магистърски програми в страната и чужбина.

 

 

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld