ПДФ  Array Печат Array

     ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ "Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ" - ВАРНА 

                                                          


  Добре дошли!             

 

 Гимназията е основана през 1949 год. и е носител на орден

   “Св.Св. Кирил и Методий” І-ва степен.
 
 

 

 


 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 


 

 

  ЗАПОВЯДАЙТЕ В ОБЩЕЖИТИЕТО НИ! - ВИДЕО

 

ПРИЕМ 2016-2017 видео  

 


 

bunsen burner animation БЕЗБРОЙ ЦВЕТОВЕ  В ЧАС ПО АНАЛИТИЧНА ХИМИЯbunsen burner animation

 


 

ВАЛЕНТИНКИ В ГИМНАЗИЯТА! 

 

 

 

 

 


 

Навършват се 182 години от рождението на Дмитрий Менделеев

 

Навършват се 182 години от рождението на Дмитрий Менделеев

Днес 08.02.2016 се навършват 182 години от рождението на руския учен енциклопедист

Дмитрий Менделеев, на името на когото е кръстена нашата гимназия.

Той е автор на фундаментални изследвания по химия, физика, метрология,

въздухоплаване, метеорология, селско стопанство, икономика и други.

Най-голямото му откритие е периодичният закон за химичните елементи (1869 г.).

На основата на този закон той обобщава основните принципи на неорганичната химия,

като създава Периодична система на елементите и първи в историята на

химията предсказва съществуването и свойствата на все още неоткритите

дотогава елементи — скандий („екабор“), германий („екасилиций“) и

галий („екаалуминий“).

Създава също и химичната теория на водните разтвори, според която при

разтваряне на дадено вещество във вода се извършва химично взаимодействие.

През 1860 г. открива абсолютната температура на кипенето. Установил е общото

уравнение за състоянието на газовете и коригирал уравнението на Бойл-Мариот

при прилагането му към реалните газове.

Допринася за развитието на метрологията и усъвършенстване на метрологичните

уреди, конструкцията на точни везни и теорията на тегленето.

Менделеев е един от основателите на съвременната агрохимия. 

От 1860 г. до края на живота си се занимава с нефтената промишленост в

Кавказ и други нефтени райони в Русия.

На негово име е кръстен химичният елемент менделеевий с атомен номер 101,

чиито свойства все още не са добре изучени.

Бил е професор в Петербургския технологичен институт и в Петербургския

университет, член-кореспондент на Петербургската академия на науките.

Освен това е известен като учен-пазител в Главната палата за мерки и теглилки,

член на Лондонското кралско дружество, член на академиите на науките в Рим,

Париж, Берлин и др. Бил е член-кореспондент и на редица други академии на науките.  

 

 

 

     

 


 
ПЪРВИ ЮНИ - ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМ И ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ЯНА ВАСИЛЕНКО ОТ ХА КЛАС
 
ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО РУСКИ ЕЗИК В ГРАД РУСЕ 2015 ГОДИНА
 

 

 


 
 
 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld